Kuna může způsobit různé druhy škod, zejména pokud se dostane do lidských obydlí. Může způsobit například poškození majetku: Kuny mohou způsobit poškození střech, stěn, elektroinstalace a dalších částí budovy. Mohou také poškrábat lakované plochy vozidel, zejména v oblasti kde mohou najít potravu, například u kola nebo motoru. Kuny mohou zanechávat v lidských obydlích trus, moč a zbytky potravy, což může vést k šíření bakterií a jiných choroboplodných mikroorganismů. Mohou být velmi hlučné, zejména v noci, kdy se často aktivují. Hluk může být pro některé lidi rušivý a narušovat spánek. Kuny mohou být nositeli nemocí, jako je například vztekliny, která může být přenášena na jiná zvířata, včetně lidí.

Jak se jí zbavit

Zbavit se kuny může být obtížné a vyžaduje opatrný a etický přístup. Zde je několik možností, jak s tímto problémem naložit:

  1. Změňte prostředí: Kuny se nejčastěji vyskytují v blízkosti lidských obydlí, protože tam najdou potravu a úkryt. Změnou prostředí, například odstraněním zdroje potravy nebo zablokováním přístupových cest, můžete odradit kuny od vašeho domu.

  2. Použití repelentů: Existuje několik repelentů na trhu, které mohou být použity k odrazení kun. Tyto repelenty mohou být ve formě sprejů, granulí nebo ultrazvukových zařízení. Je důležité si ovšem uvědomit, že některé repelenty mohou být škodlivé pro zvířata a musí být používány opatrně.

  3. Živé pasti: Použití živých pastí může být účinným způsobem, jak zajmout kunu a přemístit ji na jiné místo. Je důležité si ovšem uvědomit, že živé pasti musí být použity eticky a zvíře musí být přemístěno na bezpečné místo daleko od lidského obydlí.

  4. Kontaktovat odborníka: Pokud se vám nepodaří zbavit se kuny sám, můžete kontaktovat odborníka na odstraňování škodlivých zvířat. Tito odborníci mají zkušenosti s odstraňováním kun a mohou vám poskytnout profesionální služby.

Je důležité si uvědomit, že kuny jsou chráněnými druhy a v některých zemích je proti nim povoleno použití pouze některých metod odstraňování. Před použitím jakýchkoli metod je důležité zjistit, jaké jsou místní zákony a předpisy ohledně odstraňování kun.